Ett historiskt Larsa

Låt oss börja med namnet. Larsa kommer från en forntida stad i södra Mesopotamien, dagens Irak. Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan som då var en av världens mest högtstående kulturer med starkt inflytande på sina grannländer. Att civilisationens vagga hamnade i Mesopotamien var ingen tillfällighet.

I likhet med Nilen, som gav liv åt Egyptens öknar och skapade möjligheter till jordbruk, så flyter floderna Eufrat och Tigris genom Mesopotamiens öknar och gjorde marken odlingsbar och bördig vilket skapade de absolut bästa förutsättningarna för ett gott jordbruk. De är även här man hittade de första spåren på yoghurt och vitost tillverkning. Namnet Larsa speglar helt enkelt vår inriktning och specialitet på mat och genuina smaker från Östra Medelhavet och Mellanöstern med extra förkärlek till just mejeriprodukter!

 

Rötter från Mellanöstern men kärlek till Sverige

Vår egen resa började för över 20 år sedan då den välutbildade arkitekten Husam Meizar, son till en känd design och guldsmed från Basra i södra Irak, kom till Sverige. Här hörde han och såg en avsaknad av en annan sorts yoghurt och vitost produkter och började snart intressera sig för en annan kultur – Yoghurtkulturen! Inspirerad av hela Mesopotamien och dess kulturarv valde han att kalla sitt företag för just; Larsa. Resten är som vi säger historia.  

Bild på Larsas olika produkten. Ayran, Lassi, Yoghurt

Husam Meizar, grundare av Larsa Foods

Husam Meizar
VD, Larsa Foods

”För mig speglar Larsa och vårt sortiment samtiden! Vi hade inte funnits ifall det inte hade skett så stora förändringar i vår konsumtion på grund av de senaste årens invandring och integration, om inte intresset för mat, resor och nyfikenhet på andra länders matkultur hade ökat så mycket som det har. Det säger så mycket om vår tidsanda. För mig känns samhörigheten, gemenskapen och tillhörigheten genom mat meningsfull! Ett kulturarv globaliseras, moderniseras och utvecklas vidare till nästa generation.”

Kulturen vi ärvde och tog vidare

Mellanösterns kulturarv inbegriper en överväldigande mångfald av kulturer, språk och mat! Vi arbetar passionerat med matkulturen kring Östra Medelhavet och Mellanöstern och många av produkterna i vårt sortiment står förutom för reseminnen och genuina smaker även för hälsa, tillhörighet, gemenskap, mångfald och integration. Detta är vi både stolta och tacksamma för! Kulturen vi ärvt, tagit vidare och som från början varit en viktigt grund för oss på Larsa innefattar även en tro på gott etiskt företagande. Tankar kring hur vi, som företag, har ett ansvar där vi vill värnar om både anställda, mat och miljön. Sist men inte minst innefattar vår kultur även en passion för att fortsätta integrerar bra och hälsosamma produkter som inspirerar till nya eller gamla smakupplevelser!

”Alla vi med olika nationaliteter och kulturer möts
dagligen i en matbutik och bygger broar kring
mat och nya smaker!

 

Vår vision och önskan är att erbjuda
och integrera hälsosamma, naturliga produkter
och genuina smaker från Östra Medelhavet & Mellanöstern
för att på så sätt uppmuntra till fler möten
mellan människor och matkulturer! ”

vår miljöpolicy

Larsa Food AB arbetar för en god morgondag med fokus på hälsa och hållbarhet.
Vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

  • Vi ska samarbeta med livsmedelsleverantörer som har en hög grad av miljömedvetenhet.
  • Vi ska arbeta för att minska miljöpåverkan från de förpackningsmaterial vi använder.
  • Vi ska aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till både transport av varor och personal.
  • Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget.
  • Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva maskiner, fordon och utrustning samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö och andra åtagande.
  • Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
  • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda.

Malmö 2023-01-13
Larsa Foods AB
VD Husam Meizar


TACK!

Vårt familjeföretag har sedan 1994 passionerat arbetat med matkulturen kring Östra Medelhavet och Mellanöstern. Vi har en extra förkärlek till naturell yoghurt, Ayran, Lassi, Kefir samt olika sorters vitost. Mejeriprodukter som tillverkats på gårdar enligt tradition och som med tiden spridit sig över hela världen.

Än idag, över 20 år senare, växer Larsas sortiment för varje år. Vår filosofi är att våra genuina produkter är basvaror som hör hemma i allas kök. Vi svenskar har genom resor till Turkiet, Cypern, Grekland och övriga länder kring Östra Medelhavet och Mellanöstern ökat vårt intresse för hälsa och nya smaker vilket har bidragit till en stark framväxt av vår nisch och produkter

Vi känner oss stolta och tacksamma när vi inser hur Larsa med tiden integrerats in i en ny svensk matkultur och global tidsanda, hur flera av våra produkter vandrat över gränser igenom historien och överlevt till modern tid! Tack alla ni som gillar våra produkter och som har gett oss möjligheten att växa och integrerar genuina smaker i vad vi tycker, världens vackraste land!

Se alla våra produkter här